Mjölkko ger inte tillräcklig avkastning utan kraftfoder

Under perioden då en KRAV-ko är högmjölkande (3 månader per år, efter att de kalvat) består deras foder till 50% av kraftfoder, dvs spannmål som ärter, bönor, majs och annan säd. Soja kan förekomma, men gör det i ganska liten mängd. För KRAV-djur gäller max 50% under högmjölkningsfasen och max 30% under övrig tid på året. För konventionellt uppfödda djur finns inga begränsningar, men att bara äta kraftfoder skulle knappast gå, då skulle korna bli alldeles för sjuka.  De koraser som finns i Sverige är högavkastande och då kan de ej äta tillräckligt med gräs för att klara av att mjölka så mycket. Därför finns det inga mjölkkor i Sverige som bara går på bete och äter hör och ensilage.

Kommentarer

Mjölkko ger inte tillräcklig avkastning utan kraftfoder — 2 kommentarer

  1. Ensilage är ofta bara torkat gräs och i så fall är det helt ok. Järna mejeri kanske är ok, har inte kollat upp det. Den mjölken säljs på Maxi.