Kommentar till Allt om Mats test av vegoprodukter

Var tog smaken vägen?

Jag är verkligen för att tidningar och media testar olika produkter och tycker till om dem. Men ibland känns det frustrerande när slutsatserna hänger i luften och analysen kretsar kring fel saker. I Allt om Mats test av vegetariska halvfabrikat har de inte ens kommenterat smaken, vilken ändå måste sägas vara någon slags faktor i sammanhanget när man pratar om mat. Har de smakat produkterna eller bara läst på förpackningarna och gjort beräkningar?

Det finns tillräckligt med fakta för att säga att vegetariska halvfabrikat är ett bättre miljöval än rött kött

Min huvudinvändning till just det här testet är dock att Allt om Mat anser att det är oklart hur miljöbetyget egentligen ser ut för dessa förädlade produkter. Min bild är att baljväxtbaserade produkter alltid överträffar animaliebaserade motsvarigheter pga dessa höga klimatpåverkan, även om det inte gjorts en uttömmande livscykelanalys på varje produkt. Sen är prisjämförelserna lite haltande eftersom de bara tittat på proteinpriset men inte vägt in graden av bekvämlighet.

Testet inbegriper alltså en diskussion kring miljöpåverkan, pris och innehåll.

När det gäller själva miljödelen, tycker jag inte att de belyst klimatpåverkan på rätt sätt. Det borde vara uppenbart att vegetariska livsmedel bestående av framförallt soja är bättre ur klimatsynpunkt jämfört med att äta djur som till stor del uppfötts på soja. Det är vida känt att den industriella bearbetningen av livsmedel och transporter står för en försvinnande liten del av de totala utsläppen. Ändå skriver Allt om mat (min kursivering): ”Vi vet att odling av baljväxter, ärter och bönor, generellt är mer resurssnålt och klimatvänligt än uppfödning av kött, men olika odlingssätt, transport, förädling och tillagning påverkar och det är svårt att veta hur det slutliga ”miljö-betyget” egentligen ser ut.” För mig säger det sig självt att soja som vi människor äter direkt är en stor miljövinst jämfört med att det går omvägen via kossan som har en riktigt låg foderomvandlingskoefficient. Det går åt otroligt mycket foder för att producera nötkött. Därför förtjänar alla vegetariska alternativ sin plats i butikssortimentet.

Icke-relevanta prisjämförelseprodukter

Om det sedan är billigt eller inte är en annan sak. Men för mig är miljöprislappen minst lika viktig som det man betalar för varan i kassan. Sen nämner Allt om mat bl a ekologisk nötfärs eller torkade bönor som jämförelseprodukter vilket inte känns relevant eftersom halvfabrikaten i princip är färdiga att äta och knappast ska jämföras med en råvara. Det är ju bekvämlighet man betalar för när man köper halvfabrikat. En del av förklaringen till att priset är så högt på de vegetariska produkterna är nog att de fortfarande produceras i förhållandevis små volymer. Detta ger en högre prislapp.

Många vego-halvfabrikat innehåller tillsatser. Oumph! gör inte det

Ni som känner mig väl vet att jag inte är något fan av tillsatser och flera av de testade produkterna innehåller en rad tillsatser. Oumph! är den enda som är tillsatsfri. Detta borde ha lyfts fram lite tydligare, tycker jag. Dock ska sägas att jag på senare tid svängt om lite och är nu mera rädd för animalier än jag är för kemikalier och därför är mer benägen att ge vegetariska köttsubstitut en chans. Detta plus min övertygelse om att det måste vara bättre för klimatet och miljön än att föda upp djur.

Min slutsats om vego-halvfabrikaten

Det behövs variation och genvägar när man äter vegetariskt och frågan är om dessa produkter ändå inte slår rött kött? Frågan blir inte besvarad i testet som snarast väcker fler frågor, men min slutsats är att de definitivt är bättre än rött kött ur ett miljöperspektiv och mycket sannolikt är bättre alternativ än rött kött ur ett hälsoperspektiv.

Kommentarer inaktiverade.