Vi klimatkompenserar de utsläpp som vår verksamhet genererar

Vi satsar mellan 3-6 kr per matkasse under år 2010 i ett projekt som syftar till att både reducera koldioxidutsläpp, minska jorderosion, ökad biologisk mångfald och ge många kenyanska familjer en mer hälsosam inomhusmiljö. Genom en svensk uppfinning kallad Solvatten kan vatten göras tjänligt att dricka utan att behöva koka det. Genom en sådan vattenbehållare kan en familj minska sin konsumtion av ved vilket minskar avskogningen och därmed också utsläppen. Kvinnorna som normalt ägnar mycket tid åt att passa elden för att koka vatten kan också frigöra tid för att i högre utsträckning förvärvsarbeta vilket förbättrar familjens ekonomi. Vi beräknar satsa en halv miljon kronor på detta projekt under året. Sätter man detta i relation till föregående års vinst på 3,3 miljoner kronor är det ganska stora siffror. Vad som avgör om vi satsar 3 eller 6 kronor per kasse beror på hur klimatsmart vår mat är just den veckan. Om vi väljer nötkött och växthusodlade grönsaker gör vi det dyrt för oss själva och väljer vi vilt och rotfrukter blir det billigare för oss.

Kommentarer

Vi klimatkompenserar de utsläpp som vår verksamhet genererar — 4 kommentarer

  1. Hur ser du på de utsläpp som transporterna av matkassarna medför ?

    Jag vet inte om matkassarna packas centralt eller lokalt, fast det är klart min egen bil skitar ju ner på väg till/från affären x antal gånger per vecka …

  2. Vår klimatkompensation täcker också transporterna, dock står transporterna av mat för en ganska liten del av utsläppen. Betydligt viktigare är själva maten och produktionen av den. Om du och din familj konsekvent börjar äta mindre nötkött kommer det att spela en mycket större roll än att din mat ”åker kollektivt” hem från butiken. Dock är det också positivt att vår mat samåker med andras mat, så att inte var och en tar sin egen bil och handlar. Ännu bättre är ju förstås att promenera eller cykla och handla.

  3. Hej – det är utmärkt! Inte minst att ni nämner att träd kan
    skonas (alltså: i princip = inte säkert att så sker…dock)
    Tips därför: kombinera er idé om ”Solvatten” med att även verka för återbeskogning, dvs att träd planteras i byarna, vilket i sig bidrar till att vattenfunktioner i mark åter kan hjälpas fram och att betingelserna för att odla mat stärks etc, etc. Vi har en forskargrupp vid KTH, SLU och UU som forskar om hur ved-cellulosa kan komma att omvandlas till sorbitol, som kan bli ett lokalt drivemdel till bränsle-celler för att i framtiden få lokal el = Det är då bättre med många träd i framtiden än att nu kalhugga bara för att bränna. Då blir det ytterligare bättre för kvinnorna, också.