Ingen ska behöva jobba sjuk

Metro skriver idag om att varannan svensk i vissa ålderskategorier jobbar trots att de känner sig sjuka. De tar en värktablett och kör på ändå. Det handlar om lojalitet men också om att det kostar för mycket att vara hemma. Därför har vi på Middagsfrid valt att ta bort karensdagen och ge våra medarbetare full sjuklön redan första dagen. Jag tror på att detta ger en totalt sett lägre sjukfrånvaro, dels eftersom man inte smittar varandra lika mycket, men dels också för att jag tror att sjukdomsförloppet förkortas om man lyssnar på kroppen direkt och tar det lugnt och vilar redan när man börjar känna sig dålig. Men vi får se vilka effekter det ger, vi började med detta 1 december 2010. Men jag unnar alla en dag i sängen när de behöver det!

Kommentarer

Ingen ska behöva jobba sjuk — 2 kommentarer

  1. Mycket intressant idé, eftersom jag diskuterade detta precis med några kompisar/kollegor, att arbetsgivaren skulle kunna tjäna på att betala full lön första dagen. Har ni fortfarande ingen karensdag? Har det märkts någon trend i sjukfrånvaron sedan ni införde det?

    • Vi har kvar det, men har ännu inte analyserat hur det har fallit ut. Vi hade betalat ut ca 20 000 kr i sjuklön för karensdagarna, så det är ju en fördyring men det intressanta är ju skillnaden gentemot föregående år. Vi ska titta på detta så snart som möjligt. Oavsett vad det kostar, tror jag att detta är väldigt uppskattat. Jag minns själv när jag var lågavlönad i början av 90-talet hur hårt det slår med utebliven lön en dag. För de som tjänar mer märks det inte lika mycket för skatteeffekten gör att man förlorar mindre, relativt sett. Återkommer med mer info!